HKD | USD
產品索引 > 焊接、拆焊、重工產品 > 焊接、拆焊、重工烙鐵頭、噴嘴

焊接、拆焊、重工烙鐵頭、噴嘴

搜尋結果: 2,263
2,263 剩餘
篩選條件選項:
製造商
清除
系列
清除
零件狀態
清除
端頭 - 類型
清除
端頭 - 形狀
清除
高度
清除
寬度
清除
長度
清除
直徑
清除
端頭 - 晶片尺寸
清除
溫度範圍
清除
搭配使用/相關產品
清除
更多篩選條件
較少篩選條件
搜尋結果排序依據:
查看訂購量價格:
  • 庫存狀態
  • 可用媒體
  • 環境
  • 商城產品
2,263 剩餘
每一頁結果數
頁面 91/91
|< 87 88 89 90 91 > >|
比較零件 Datasheets 圖片 Digi-Key零件編號 製造商零件編號 製造商 說明 現有數量
單價
HKD
最低訂購數量為 封裝 系列 零件狀態 端頭 - 類型 端頭 - 形狀 高度 寬度 長度 直徑 端頭 - 晶片尺寸 溫度範圍 搭配使用/相關產品
   
17801-T02 Datasheet 17801-T02 - Aven Tools 17801-T02-ND
17801-T02 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接
-
0.079"(2.00mm)
-
-
-
750°F ~ 2500°F (400°C ~ 1300°C) 17801
17802-PS3 Datasheet 17802-PS3 - Aven Tools 17802-PS3-ND
17802-PS3 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接
-
0.094" (2.40mm)
-
-
-
-
17802
17802-PS4 Datasheet Photo Not Available 17802-PS4-ND
17802-PS4 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接
-
0.125"(3.18mm)
-
-
-
-
-
17802-PS5 Datasheet 17802-PS5 - Aven Tools 17802-PS5-ND
17802-PS5 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接 斜面
-
0.094" (2.40mm)
-
-
-
-
17802
17802-PS6 Datasheet 17802-PS6 - Aven Tools 17802-PS6-ND
17802-PS6 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接 斜面
-
0.125"(3.18mm)
-
-
-
-
17802
17802-PS9 Datasheet 17802-PS9 - Aven Tools 17802-PS9-ND
17802-PS9 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接
-
-
-
-
-
-
17802
17802-PS1 Datasheet 17802-PS1 - Aven Tools 17802-PS1-ND
17802-PS1 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接 錐形
-
-
-
外徑 0.063" (1.60mm)
-
-
17802
17802-PS10 Datasheet 17802-PS10 - Aven Tools 17802-PS10-ND
17802-PS10 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 噴燈
-
-
-
-
-
-
-
17802
17802-PS2 Datasheet 17802-PS2 - Aven Tools 17802-PS2-ND
17802-PS2 TIP REPLACEMENT 0 可供應: 0
停產
-
-
-
停產 焊接 錐形
-
0.125"(3.18mm)
-
-
-
-
17802
404040001 Datasheet 404040001 - Seeed Technology Co., Ltd 1597-1242-ND
404040001 SOLDERING TIP (B2) 0 可供應: 0
停產
-
-
TS 停產 焊接
-
-
-
0.394" (10.00mm)
-
-
-
-
404040002 Datasheet 404040002 - Seeed Technology Co., Ltd 1597-1270-ND
404040002 SOLDERING TIP (BC2) 0 可供應: 0
停產
-
-
TS 停產 焊接 斜角 45°
-
-
0.453" (11.50mm)
-
-
-
-
404040003 Datasheet 404040003 - Seeed Technology Co., Ltd 1597-1271-ND
404040003 SOLDERING TIP (D24) 0 可供應: 0
停產
-
-
TS 停產 焊接
-
-
0.394" (10.00mm)
-
-
-
-
404040004 Datasheet 404040004 - Seeed Technology Co., Ltd 1597-1272-ND
404040004 SOLDERING TIP (K) 0 可供應: 0
停產
-
-
TS 停產 焊接 刀狀 45°
-
-
0.591" (15.00mm)
-
-
-
-
每一頁結果數
頁面 91/91
|< 87 88 89 90 91 > >|

12:25:58 10/20/2020