HKD | USD

產品索引 > 電路保護 > TVS - 二極體

搜尋結果: 333
333 剩餘
篩選條件選項:
包裝
清除
系列
清除
零件狀態
清除
類型
清除
單向通道
清除
雙向通道
清除
電壓 - 逆向隔絕(典型值)
清除
電壓 - 崩潰 (最小)
清除
電壓 - Ipp 下箝位 (最大)
清除
電流 - 峰值脈衝 (10/1000 µs)
清除
功率 - 峰值脈衝
清除
電源線路保護
清除
應用
清除
電容 @ 頻率
清除
工作溫度
清除
安裝類型
清除
封裝/外殼
清除
供應商元件封裝
清除
更多篩選條件
較少篩選條件
搜尋結果排序依據:
查看訂購量價格:
  • 庫存狀態
  • 可用媒體
  • 環境
333 剩餘

製造商
每一頁結果數
頁面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|
比較零件 Datasheets 圖片 Digi-Key零件編號 製造商零件編號 製造商 說明 現有數量
單價
HKD
最低訂購數量為 包裝 系列 零件狀態 類型 單向通道 雙向通道 電壓 - 逆向隔絕(典型值) 電壓 - 崩潰 (最小) 電壓 - Ipp 下箝位 (最大) 電流 - 峰值脈衝 (10/1000 µs) 功率 - 峰值脈衝 電源線路保護 應用 電容 @ 頻率 工作溫度 安裝類型 封裝/外殼 供應商元件封裝
   
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1TR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 210,000 - 即時供貨 可供應: 210,000 HK$0.21708 15,000 最低訂購數量 : 15,000 編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 9.5V (典型值) 41V 3 A (8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 0201 (公制 0603) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1CT-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 221,738 - 即時供貨 可供應: 221,738 HK$1.70000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 9.5V (典型值) 41V 3 A (8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 0201 (公制 0603) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1DKR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 221,738 - 即時供貨 可供應: 221,738 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 9.5V (典型值) 41V 3 A (8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 0201 (公制 0603) WLL-2-1
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1TR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 60,000 - 即時供貨 可供應: 60,000 HK$0.47672 15,000 最低訂購數量 : 15,000 編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
有源 齊納 1
-
3.3V (最大) 6.5V (典型值) 11V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
乙太網路、HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 2-SMD
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1CT-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 62,226 - 即時供貨 可供應: 62,226 HK$3.32000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
有源 齊納 1
-
3.3V (最大) 6.5V (典型值) 11V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
乙太網路、HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 2-SMD
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1DKR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 62,226 - 即時供貨 可供應: 62,226 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包裝
-
有源 齊納 1
-
3.3V (最大) 6.5V (典型值) 11V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
乙太網路、HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 2-SMD
-
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1TR-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 45,000 - 即時供貨 可供應: 45,000 HK$0.49034
-
編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納 1
-
5.3V (最大) 6V 28V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1CT-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 61,023 - 即時供貨 可供應: 61,023 HK$3.41000
-
絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納 1
-
5.3V (最大) 6V 28V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 61,023 - 即時供貨 可供應: 61,023 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納 1
-
5.3V (最大) 6V 28V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) PG-TSLP-2-19
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 210,000 - 即時供貨 可供應: 210,000 HK$0.54483
-
編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.3V (最大) 7V 21V 3 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 217,041 - 即時供貨 可供應: 217,041 HK$3.75000
-
絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.3V (最大) 7V 21V 3 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 217,041 - 即時供貨 可供應: 217,041 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.3V (最大) 7V 21V 3 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 30,000 - 即時供貨 可供應: 30,000 HK$0.71253
-
編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 6.1V 14V 5 A (8/20µs) 70W 乙太網路、HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 40,119 - 即時供貨 可供應: 40,119 HK$3.83000
-
絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 6.1V 14V 5 A (8/20µs) 70W 乙太網路、HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 40,119 - 即時供貨 可供應: 40,119 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 6.1V 14V 5 A (8/20µs) 70W 乙太網路、HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 30,000 - 即時供貨 可供應: 30,000 HK$0.71253
-
編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 52,413 - 即時供貨 可供應: 52,413 HK$3.83000
-
絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 52,413 - 即時供貨 可供應: 52,413 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1TR-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 2,869 - 即時供貨 可供應: 2,869 HK$0.84922 3,000 最低訂購數量 : 3,000 編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
有源 齊納 2
-
5.3V (最大) 6V 15V 3 A (8/20µs)
-
一般用途 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SOT-723 PG-TSFP-3
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1CT-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 2,869 - 即時供貨 可供應: 2,869 HK$3.15000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
有源 齊納 2
-
5.3V (最大) 6V 15V 3 A (8/20µs)
-
一般用途 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SOT-723 PG-TSFP-3
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1DKR-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 2,869 - 即時供貨 可供應: 2,869 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包裝
-
有源 齊納 2
-
5.3V (最大) 6V 15V 3 A (8/20µs)
-
一般用途 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SOT-723 PG-TSFP-3
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1TR-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 44,946 - 即時供貨 可供應: 44,946 HK$1.12396 3,000 最低訂購數量 : 3,000 編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
有源 齊納 4 2 3.3V (最大)
-
7.7V (典型值) 20 A (8/20µs)
-
乙太網路 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SC-74、SOT-457 PG-SC74-6
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1CT-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 44,946 - 即時供貨 可供應: 44,946 HK$4.09000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)
可替代的包裝
-
有源 齊納 4 2 3.3V (最大)
-
7.7V (典型值) 20 A (8/20µs)
-
乙太網路 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SC-74、SOT-457 PG-SC74-6
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1DKR-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 44,946 - 即時供貨 可供應: 44,946 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包裝
-
有源 齊納 4 2 3.3V (最大)
-
7.7V (典型值) 20 A (8/20µs)
-
乙太網路 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SC-74、SOT-457 PG-SC74-6
ESD200B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD200B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD200B1CSP0201XTSA1TR-ND ESD200B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 13V 75,000 - 即時供貨 可供應: 75,000 HK$0.26049 15,000 最低訂購數量 : 15,000 編帶和捲軸封裝 (TR)
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 6V 13V (典型值) 16 A (8/20µs)
-
一般用途 6.5pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 2-SMD
-
每一頁結果數
頁面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|

22:35:45 1/17/2020