HKD | USD
數量分類
零件編號 製造商 現有數量 單價
G3VM-61H1 Omron Electronics Inc-EMC Div 15,577 - 即時供貨
HK$21.12000
替代的封裝 | 本零件更有以下封裝可供選擇:
零件編號 製造商 現有數量 單價
G3VM-61H1(TR) Omron Electronics Inc-EMC Div 7,240 - 即時供貨
Digi-Reel®
G3VM-61H1(TR) Omron Electronics Inc-EMC Div 7,240 - 即時供貨
HK$21.03000
G3VM-61H1(TR) Omron Electronics Inc-EMC Div 5,000 - 即時供貨
HK$12.07063

無論使用捲帶、切帶或 Digi-Reel 包裝,皆沿用相同的製造商零件編號。 切帶和 Digi-Reel 包裝會使用庫存的捲帶裝元件,因此會影響總供貨數量。

20:09:51 10/20/2020