HKD | USD
數量分類
零件編號 製造商 現有數量 單價
2-32446-1 TE Connectivity AMP Connectors 4,920 - 即時供貨
HK$9.80000
替代的封裝 | 本零件更有以下封裝可供選擇:
零件編號 製造商 現有數量 單價
2-32446-1 TE Connectivity AMP Connectors 0
HK$4.71594
32446 TE Connectivity AMP Connectors 3,750 - 即時供貨
HK$5.07000
8-32446-1 TE Connectivity AMP Connectors 1,012 - 即時供貨
HK$11.40000

無論使用捲帶、切帶或 Digi-Reel 包裝,皆沿用相同的製造商零件編號。 切帶和 Digi-Reel 包裝會使用庫存的捲帶裝元件,因此會影響總供貨數量。

10:12:25 10/27/2020