HKD | USD
數量分類
零件編號 製造商 現有數量 單價
TJA1042T,118 NXP USA Inc. 5,000 - 即時供貨
HK$4.45024
替代的封裝 | 本零件更有以下封裝可供選擇:
零件編號 製造商 現有數量 單價
TJA1042T,112 NXP USA Inc. 2,355 - 即時供貨
HK$13.26000
TJA1042T,118 NXP USA Inc. 5,993 - 即時供貨
Digi-Reel®
TJA1042T,118 NXP USA Inc. 5,993 - 即時供貨
HK$11.07000

無論使用捲帶、切帶或 Digi-Reel 包裝,皆沿用相同的製造商零件編號。 切帶和 Digi-Reel 包裝會使用庫存的捲帶裝元件,因此會影響總供貨數量。

03:45:25 8/12/2020