HKD | USD
數量分類
零件編號 製造商 現有數量 單價
TJA1042T,118 NXP USA Inc. 17,500 - 即時供貨
HK$4.48470
替代的封裝 | 本零件更有以下封裝可供選擇:
零件編號 製造商 現有數量 單價
TJA1042T,112 NXP USA Inc. 701 - 即時供貨
HK$13.37000
TJA1042T,118 NXP USA Inc. 19,690 - 即時供貨
Digi-Reel®
TJA1042T,118 NXP USA Inc. 19,690 - 即時供貨
HK$11.49000

無論使用捲帶、切帶或 Digi-Reel 包裝,皆沿用相同的製造商零件編號。 切帶和 Digi-Reel 包裝會使用庫存的捲帶裝元件,因此會影響總供貨數量。

06:02:22 1/19/2020