HKD | USD
數量分類
零件編號 製造商 現有數量 單價
TMP275AIDR Texas Instruments 57,500 - 即時供貨
HK$10.66879
替代的封裝 | 本零件更有以下封裝可供選擇:
零件編號 製造商 現有數量 單價
TMP275AIDR Texas Instruments 59,426 - 即時供貨
469 - 工廠存貨 
Digi-Reel®
TMP275AIDR Texas Instruments 59,426 - 即時供貨
469 - 工廠存貨 
HK$25.76000
TMP275AID Texas Instruments 554 - 即時供貨
9,975 - 工廠存貨 
HK$29.99000

無論使用捲帶、切帶或 Digi-Reel 包裝,皆沿用相同的製造商零件編號。 切帶和 Digi-Reel 包裝會使用庫存的捲帶裝元件,因此會影響總供貨數量。

16:02:40 9/24/2020